دپارتمان بیماریهای مادرزادی بالغین

بخش بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین:
این بخش از چندین سال قبل پایه ریزی شده است،اما از 4 سال پیش بطور فعالانه در بخش کلینیک و بستری فعال شده است و درحال آموزش فلوشیپ در این رشته می باشد.
با توجه به پیشرفتهای جراحی قلب اطفال در سالیان اخیر جمعیت بزرگسالان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی رو به افزایش است و بیمارستان قلب شهیدرجایی تنها مرکز دارای بخش مخصوص بیماریهای مادرزادی قلب دربالغین می باشد.
امکانات ویژه تشخیصی و درمانی دربیماران بزرگسال مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در این مرکز موجود است .اکوی ترانس توراسیک ،اکوی ترانس ازوفاژیال،کاتتریسم تشخیصی ،CT آنژیوگرافی و MRI قلبی از روشهای بسیار مهم تشخیص هستند که در این مرکز جهت این بیماران انجام می شود.همچنین روشهای درمانی جدید مداخله ای از طریق کاتتریزاسیون در این بیماران انجام می شود. بستن انواع شانتهای داخل قلبی ، بازکردن شنتهای تنگ شده جراحیهای قبلی بالون تنگی آئورت ، تنگی دریچه پولمونر از اقداماتی است که در این بیماران از طریق کاتتریزاسیون انجام می شود.
مداخلات مهم درمانی جهت انواع آریتمیهای این بیماران انجام می شود.
این مرکز هم اکنون کلینیکهای فعال مخصوص به بیماران مادرزادی قلب بزرگسال دلرد که تقریبا" اکثر روزهای هفته این درمانگاه ها فعال و بیمار پذیرش میدهند.
درضمن جهت ازدواج و بارداری که از سوءالات مهم این گروه ازبیماران است در درمانگاه ها انجام می شود.