انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  جراحی قلب جهت نصب دستگاه الکترونیکی
توضيحات :  اصطلاح پزشکی عمل قلب برای قراردادن باطری چیست
نام کاربر :  سعید اکبری
تاريخ درج :  شنبه 15 خرداد 1395  13:45
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  جراحی قلب جهت نصب دستگاه الکترونیکی
توضيحات :  با سلام تعبیه پیس میکر pacemaker implantation
نام کاربر :  دکتر نادری
تاريخ درج :  شنبه 29 خرداد 1395  7:36