انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  آمشاوره با متخصص قلب در مورد عوارض آنژیوگرافی با توجه به کراتئین 2.5
توضيحات :  پدرم دچار تنگی نفس بدیل کم کاری قلب وجمع شدن آب در ریه شده است کراتئن پدر2.5 و اوره ایشان50 .میباشد، آیا بر اثر آنژیوگرافی وتزریق ماده حاجب احتمال دیالیزی شدن پدر وجود، پدر ۷۰ سال سن دارند،وفقط یک ماه است به دلیل عفونت قارچی ریوی ودریافت داروهای مربوط به این بیماری دچار افزایش کراتئین شده اند،هم اکنون درمان عفونت ریوی به اتمام رسیده،ولی مشکل قلبی وجود دارد.
نام کاربر :  حسن زال زاده
تاريخ درج :  دوشنبه 20 ارديبهشت 1395  17:19
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  آمشاوره با متخصص قلب در مورد عوارض آنژیوگرافی با توجه به کراتئین 2.5
توضيحات :  با سلام احتمال بروز نارسایی حاد کلیه و حتی نیاز به دیالیز بعد از آنژیوگراف به دلیلی آسیب کلیه با ماده حاجب در بیمار شما وجود دارد
نام کاربر :  دکتر نادری
تاريخ درج :  دوشنبه 27 ارديبهشت 1395  8:0